top of page
image_edited.jpg

Azucena Muñoz

De Manzanares (Ciudad Real)

• PRIMER LLOC OLIMPÍADA MATEMÀTICA D'EDUCACIÓ 2013
• PRIMER LLOC OLIMPÍADA MATEMÀTICA D'EDUCACIÓ 2014
• XXIII CONCURS EUROPEU CANGUR MATEMÁTCO - 2016
• XXIV CONCURS EUROPEU CANGUR MATEMÁTCO - 2017
• PRIMER LLOC I CONCURS AMATEUR D'IL·LUSTRACIÓ
• FINALSTA REGIONAL OLIMPÍADA ENTREREDES - 2017
• ESTADA CONSELL superor d'Investigacions Científiques
• 30 CERTAMEN JOVES INVESTIGADORS - 2018
• TERCER PREMI CERTAMEN JOVES INVESTIGADORS 2018

• VI JORNADES D'INTRODUCCIÓ A LA ROBÒTICA - 2016
• THE BIG CHALLENGE - 2016
• III CERTAMEN JUVENIL RELATS GEOLOGICOS - 2017
• VI OLMPIADA cientificotecnològica DE CASTLLA LA MANCHA
• SEMINARI HÀBITATS microbians - CENTRE Astrobiologia CSIC-INTA 2018
• SEMINARI GAIA - CENTRE Astrobiologia CSIC-INTA 2018

Eric Matamoros

D'Amposta. Estudiant de pregrau de Bioquímica a la Universitat de Barcelona (UB)
Pràctiques d'estiu al Centre de Regulació Genòmica. Treballant en el grup de genòmic comparatiu.

Pràctiques de dues setmanes a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona).
Treballant en grup de Modelització Molecular i Bioinformàtica amb Modesto Orozco
Estudiant boig per la biomedicina 2016. Programa celebrat a l'IRB Barcelona.
Participant en Joventut i Ciència 2015. El primer any va passar dues setmanes als Pirineus treballant en un projecte relacionat amb
l'Alzheimer. El segon any va ser al CRG.
Escola de Biologia Molecular i Teòrica Participant de 2016. Dues setmanes d'estiu treballant al laboratori de biofísica amb Dmitry Nechipurenko com a líder del grup. Treballant en simulacions
amb plegat i replegament del Factor von Willebrand (vWF) en situacions d'estenosi. 
Pràctiques de dues setmanes al departament de Química de l'Escola de Ciència, Enginyeria i Disseny, ubicat a la Universitat de Teesside, amb Joseph McGinnis com a líder d'equip. Treballant en la síntesi de compostos organometálicos per imitar les activitats catalítiques dels enzims, especialment l'alcohol deshidrogenasa (ADH).

Escriptor i verificador en una ONG anomenada Cerebro Digital / Digital Brain. Es tracta d'una comunitat centrada en estenem STEM a tot el món i intenta fer la ciència adequada per a tothom. 
Pràctiques de dues setmanes al departament de Biologia Molecular de Cromosomes del Centre de Investigaciones Biológicas (CIB) amb Dora Beatriz Krimer Smunis com a líder del grup. 
Líder de l'equip a l'Escola de Biologia Molecular i Teòrica 2018.

PREMI Inspirascience 2014 guanyador del 1er lloc en llengua espanyola. .
PREMI Inspirascience 2015 guanyador del 1er lloc en llengua catalana.
Finalista de la inspiració 2016 en llengua basca.
Guanyador del concurs "Stick out your Longue" organitzat pel Centre de Regulació Genòmica
(CRG). El concurs consistia a desenvolupar un canal que descrigués els passos per processar un fitxer .fastaq de
l'Illumina High-seq i determina l'espècie a la qual pertanyen les diferents seqüències.
· Primer Premi de la Universitat de Saint Louis Treballador de Recerca amb un projecte titulat: Insight into the
impacte de la metilació i desmetilació en propietats físiques de l'ADN.
Guanyador del Concurs Connectada a Campus Idea organitzat per Huawei amb un projecte titulat TBM Tumor Classifier.
Guanyador del premi al 30è Concurs Nacional de Joves Científics (30 Certamen de Joves Investigadors, amb un treball de recerca titulat "Insight sobre l'impacte de l'ADN metilació i desmetilació en propietats físiques de l'ADN ".
· Ponent al V Simposi d'Estudiants de Bioinformàtica amb el títol ‘TBM Tumor Classifier’,

bottom of page