top of page

Protecció de dades personals

 

A través de la pàgina web de TEDxAmposta i TEDxYouth@Amposta no es recull cap dada personal sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Formulari de contacte.

El formulari de contacte de l'apartat Contacte té com a objecte, de conformitat amb el que disposa l'article 37.e) de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, proporcionar informació a les persones sobre dels seus drets en matèria de tractament de les dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic mitjançant el formulari disponible a la secció Contacte queden registrats en el fitxer 'Contactes web TEDx' dintre del mailchimp, amb la finalitat de contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes.

El formulari de contacte de la web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, pugui derivar-se de la contestació efecte jurídic vinculant.

Dret d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació

S'informa que es poden exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació al email hola@tedxyouthamposta.com.

Recollida de dades estadístiques

Aquesta pàgina web no recull ni emmagatzema dades personals dels seus visitants.

Únicament, amb la finalitat d'oferir el millor servei a través d'aquesta pàgina, i amb l'objecte de facilitar el seu ús, s'analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l'activitat dels visitants de la web, i la seva freqüència d'utilització.

Amb aquesta informació s'analitza la freqüència d'ús del web de TEDxAmposta i TEDxYouth@Amposta a partir de les dades de connexió, i les seccions més visitades. TEDxAmposta i TEDxYouth@Amposta no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris des de la seva pàgina web ni registra les seves adreces IP.

Registre General de Protecció de Dades

L'objectiu de publicar el catàleg de fitxers és difondre i donar publicitat a l'existència de fitxers amb dades de caràcter personal inscrits en el RGPD.

Segons l'article 14 de la Llei Orgànica 15/1999, la consulta del Registre General de Protecció de Dades, per a conèixer l'existència de tractaments de dades de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del fitxer o tractament és pública i gratuïta.

Les dades de caràcter personal incloses en aquest catàleg no podran ser objecte de tractament, ni usar-se per a finalitats diferents a la d'aquesta publicació.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, fins i tot el bolcat del contingut a qualsevol suport, sense expressa autorització de TEDxAmposta i TEDxYouth@Amposta.

bottom of page